Overblik over digitale forretningsmodeller

Denne artikel indeholder en liste med eksempler på forskellige digitale forretningsmodeller. Opdateret februar 2011.

Engelsk-sproget præsentation med internationale eksempler
(nedenunder er der dansk liste med danske eksempler)

Salg

Navnet siger sig selv. I denne forretningsmodel handler det om at levere services til kunder mod betaling. Men der er flere variationer.

F.eks.:

Ekstra salggenerering via f.eks. SEO og annoncering er typisk en delindsats ved denne forretningsmodel.

Mægler

Mægler-modellen er beslægtet. Men her har websitet en anden rolle. F.eks.:

Annoncering

I denne forretningsmodel handler det om at sælge annoncer, der fremvises overfor brugerne. Modeller dækker f.eks. over:

Online værktøjer

Denne type site stiller et værktøj til rådighed for brugerne mod betaling. Kombineres ofte med Freemium-modeller.

F.eks.:

 • Abonnement på tjenester, typisk et stykke software (se Saas)
 • Leje af værktøj på basis af tid eller forbrug (f.eks. infomedia.dk eller ordbogen.com)

Abonnement

Beslægtet hermed finder man abonnementsmodellerne, hvor det er informationer, brugerne abonnerer på.

F.eks.:

 • Brugerdrevne communities (typisk dating-sites)
 • Særligt interessante informationer, der ikke er allestedsnærværende, typisk rettet mod snæver målgruppe (f.eks. altinget.dk)

Affiliate

Dette er en forretningsmodel, hvor et site reducerer sine markedsføringsomkostninger (eller produktionsomkostninger) ved at betale en relativ del af sin succes for en gives service. F.eks.:

Salgsunderstøttelse

Typisk et blandt flere formål på mange corporate sites (se f.eks. irma.dk) og på mange sociale sites.

Interessenthåndtering

Typisk det primære formål for mange corporate sites og meget kommunikation på andres sites. Interessenter der i særlig grad håndteres er for eksempel investorer (se f.eks. novozymes.com), presse (stm.dk), potentielle ansatte (dongenergy.dk) og kritiske interessenter (typisk formål med corporate blogs).

Videndeling

Her er forretningsmodellen i høj grad en afledt effekt. Videndeling er især en typisk forretningsmodel for mange interne digitale værktøjer. F.eks.:

 • Intranet
 • Projektstyring
 • Fælles drev
 • ESDH
 • e-learning
 • Wikis

Digitaliserede processer

Her handler forretningsmodellen enten om besparelser, om at skabe bedre services eller om gennem “overtalende design” at påvirke processen for at skabe mersalg.

F.eks.:

 • Mersalg/opsalg – flere varer (sammenlign f.eks. Amazon med traditionelle boghandler)
 • Bedre service som mål i sig selv, fx i det offentlige (f.eks. sundhed.dk, su.dk)
 • Bedre service til at reducere omkostninger og/eller skabe kundetilfredshed (f.eks. din netbank)

Udvikling

Udviklingsforretningsmodellen er lidt mere langhåret. Det handler om at bruge digitale medier til at skabe noget nyt.

F.eks.:

 • Udvikling af nye ideer (se f.eks. Dell Ideastorm)
 • Udvikling af nye relationer (f.eks. mellem ansatte og kunder, se f.eks. My Starbucks Idea)
 • Udvikling af nye produkter (se f.eks. Quirky.com, kunne måske også placeres som en kontaktskaber)