Hey Morten, hvorfor går du egentlig på arbejde?

15. juni, 2011 21:14

Nogle gange bliver jeg spurgt om, hvad det er, jeg laver hos FDB. Jeg synes, jeg laver rigtigt mange forskellige ting – men nu har jeg sat mig for at svare på, hvorfor jeg for godt og vel et år siden skiftede et fantastisk job ud med et andet:

FDB er det sted, jeg arbejder. Det er en forening med 1,7 millioner medlemmer – og hver dag går vi på arbejde for at prøve at skabe mest mulig værdi for medlemmerne i hverdagen. Det gør vi på tre forskellige måder:

  • Mest kendt er vores økonomiske medlemsfordele, der hænger tæt sammen med ejerskabet af Coop. Her giver vi en del af overskuddet tilbage til vores medlemmer.
  • Vi arbejder også på at give noget af overskuddet tilbage til samfundet. Det gør vi bl.a. gennem vores ansvarlighedsprojekter.
  • Den tredje måde, vi skaber værdi, er ved at give medlemmerne indflydelse på foreningens virke – det gør vi på flere forskellige måder, ikke mindst gennem valgte organer, fx landsråd og bestyrelse.

De tre måder hænger selvfølgelig tæt sammen – vi arbejder for eksempel med ansvarlighed igennem ejerskabet af Coop, og både ansvarlighedsaktiviteterne og ejerskab og medlemsfordele er områder, hvor vi gerne vil involvere medlemmerne og give dem indflydelse.

Jeg arbejder også med alle tre dele af virksomheden. Men helt personligt er det nok især det sidste aspekt, der giver mig energi til at cykle turen fra Frederiksberg til Albertslund hver morgen.

Det er et utroligt spændende område. For nok er vi en af Danmarks største foreninger, men hånden på hjertet er det ikke mange, der ved og forstår, at de kan blive aktive i foreningen. Vi har godt 3.500 frivillige spredt over hele landet – det er mange, og de gør et kæmpe stykke arbejde, men potentialet er naturligvis større.

Det, jeg arbejder med, er blandt andet at skabe nye måder, folk kan blive aktive i FDB’s arbejde. Det handler om at skabe strukturer, hvor medlemmerne kan få reel indflydelse, og hvor der er handling bag ordene. Det handler om at finde ud af, hvordan vi udbyder måder at være frivillig, der passer ind i medlemmernes hverdag (og det er næsten grundforskning!).
Men det handler også om at skabe en anden form for dialog med medlemmerne, end den meget kommercielle samtale, som de er så dygtige til i FDB’s datterselskab Coop. For hvis vi ikke møder vores medlemmer i hverdagen med tilbuddet om at blive aktive, der hvor de er, finder de nok et andet sted (eller bliver foran fjernsynet).

Der er mange udfordringer, der hænger sammen. Vores brand er vel nok mere støvet, end jeg synes, det fortjener. Vi arbejder med nogle ekstremt komplekse dilemmaer, hvor der ikke er nemme svar. Og vi er på mange måder en pragmatisk organisation, der arbejder med at tage mange små skridt, inden for ansvarlighed. Til gengæld er det en organisation, hvor vi går i samme retning. Og det betyder rigtig meget.

På internettet vil vi helt overordnet set gerne to ting:

Først skal vi skabe en bedre kontakt med danskerne, via en række digitale kanaler. Det gælder for eksempel samvirke.dk (relanceret i februar), viskalspise.dk (lanceret sidste år), coopplus.dk (lanceret sidste år), madpyramiden.dk (relanceret i marts) og en helt ny kanal, som vi lancerer i sommerferien, i samarbejde med et stort mediesite. Og det gælder også om at gå ud på nogle af alle de medier, danskerne allerede bruger og præge samtalerne der. De mange nye kanaler skal give os nye mødesteder med danskerne, der tager udgangspunkt i deres hverdag.

For det andet skal vi give danskerne nye muligheder for at blive involveret i vores arbejde. Det handler om at tænke involvering og frivillighed ind i alle vores aktiviteter (projekter såvel som driftsopgaver). Det handler om at kortlægge alle de måder, vi har. Og det handler ikke mindst om at gøre os en række erfaringer om, hvordan vi bedst muligt skaber grobund for, at medlemmerne har lyst til at tage det første skridt imod at være aktive og frivillige i foreningens arbejde.
I arbejdet med at gøre medlemmerne til aktive, er vi inspireret af en del internetsociologers arbejde og taler om en involveringstrappe. Kort fortalt betyder det, at vi gerne vil skabe simple ad hoc-prægede måder at være aktiv på, så folk ikke føler, at de skal investere lang tid i en aktivitet (se for eksempel sparked.com eller dosomething.org for inspiration). Og så vil vi gerne lokke dem – ved løbende at tilbyde dem nye måder, de kan være aktive på, som måske kræver lidt mere af dem end det første. Men hele tiden med udgangspunkt i, at man ikke “bare” bliver aktiv – der skal altid være et incitament til det, hvad end incitamentet er økonomisk, ideologisk eller socialt.

For øjeblikket har vi gang i en strategiproces for organisationen, hvor bestyrelse og ledelse fastlægger strategien for de kommende år. I den indgår mange af ovenstående tanker naturligvis også. Når strategien er færdiggjort, forestiller jeg mig at skrive lidt mere om den.

Tags:

Kategoriseret som: ,