Tre påstande om betalingsmodeller på nettet

22. september, 2010 17:12

Der er meget snak om betalingsmodeller for medierne på nettet. Kommer der paywalls? Eller forbliver indholdet at være gratis?

Jeg tror, at:

1. Fællesstoffet fortsat vil være gratis.
2. Det vil kunne lade sig gøre at tage imod penge for ekstremt godt nichestof, rettet mod ressourcestærke grupper.
3. Medierne skal finde andre forretningsmodeller end salg af indhold.

Ad. 1:
Der er efterhånden så mange producenter af fællesstoffet (fx 95 % af alle nyheder), at man altid kan gå et andet sted hen og få noget, der er ligeså godt (eller næsten ligeså godt) gratis. Derfor er incitamentet for brugerne til at betale for indholdet ikke så stort. Samtidig er kvaliteten på netmedierne ganske svingende, og derfor tror jeg ikke, loyaliteten er så høj fra brugernes side.

Eneste chance for at rykke brugerne skulle være en eller anden slags fælles aktion fra de store mediehuse. Selv hvis det skulle kunne lade sig gøre at få sådan en, tror jeg ikke for alvor på, at det er nok: vi vil stadig have et gratis dr.dk, og berlingske har jo lige lovet at publicere nyheder på MSN. Så der er nok altid gratis alternativer.

Ad. 2:
Det ekstremt gode nichestof tror jeg til gengæld godt på, men klart mest hvis målgruppen har penge nok. Hvis en virksomhed har brug for noget information, er betalingsvilligheden en anden, end for os almindelige dødelige. Ikke mindst, hvis informationen er forretningskritisk, og ikke fås i tilnærmelsesvis samme kvalitet et andet sted.

Men nicheinformation er nok ikke sådan noget som “Ugen” – vi skal nok snævrere ud og mere til ressourcestærke grupper. Altinget.dk er en klar poster child for den slags her i Danmark.

Ad. 3:
Hvis salg af indhold er en død sild, hvad så? Kino.dk tjener penge – ikke på salg af indhold, men på salg af billetter. Politiken Plus er et andet eksempel. Eller de medier, jeg arbejder med i det daglige som fx Viskalspise.dk og Samvirke.dk, der ikke skal tjene penge i sig selv, men støtte nogle andre ting i koncernen.

Den type model tror jeg meget mere på – ikke at forsøge at tjene penge på forholdsvist bredt indhold ved at sælge indholdet – men ved at gøre noget, der knytter sig til indholdet.

Tags: ,

Kategoriseret som: