Hvad vil du helst vide, om danskernes opfattelser af sociale digitale medier?

24. marts, 2010 21:41

FDB vil vi gerne lave en survey af danskernes brug af sociale medier, dels i forhold til virksomheder og organisationer, dels bredere af danskernes interesser og opfattelse af sociale medier. I alt forventer vi at stille 5-10 spørgsmål samt baggrundsvariabler.

Vi har en ide om, hvad vi skal spørge om, men vi vil gerne have dit input: Hvad vil du helst vide, om danskernes opfattelser af sociale digitale medier? Del dit spørgsmål her på bloggen i kommentarerne.

Vi laver surveyen i april og lover, at vi deler resultaterne, når de er klar (sandsynligvis i starten af maj).

Hvorfor spørge os om, hvad vi vil vide?

Fordi vi gerne vil lave den bedst mulige analyse. Der er mange ting, det er interessant at vide om danskernes brug af sociale medier – og vi vil gerne lave den bedst mulige analyse ved at gøre brug af dine inputs. Og så er det jo altid spændende at udvikle den måde, man arbejder.

Hvorfor lige nu?

Dels fordi ideen er opstået nu – men også fordi FDB selv inden for den nærmeste måned åbner for en Facebook- og en Twitter-profil. Vi vil gerne dele viden ud, vi vil gerne selv være klogere, og vi vil gerne flytte din opfattelse af FDB.

Hvordan foregår analysen?

Undersøgelsen er en webbaseret survey, der formentlig gennemføres i uge 16, 2010. Respondenterne udtrækkes i YouGov Zapera Danmarkspanel og bliver efterfølgende vejet på plads på alder, køn og geografi, således at undersøgelsen tilnærmelsesvis er repræsentativ i forhold til Danmarks befolkning 15-74 år. NB! Resultaterne af en webbaseret survey vedrørende holdning og adfærd på nettet kan ikke direkte overføres til hele Danmarks befolkning – men den kan give et godt fingerpeg.

Hvem laver analysen?

FDB Analyse laver selve analysen. Konkret betyder det, at de hovedansvarlige er mig og min kollega Lars Aarup, der er analysechef i FDB. Det er også os to, der udvælger hvilke spørgsmål, vi bebyrder respondenterne med. Der er helt sikkert flere ting, vi gerne vil vide, end vi kan få med, og vi prioriterer naturligvis de ting, der er af særlig interesse for FDB. Men vi er også bredt nysgerrige, så de endelige spørgsmål er ikke centreret om FDB.

Mulige emner og spørgsmål kunne fx være

  • Hvor ofte benytter du dig af sociale internetmedier, fx blogs, facebook, fora, twitter og dating-sites?
  • Mener du, at virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder efter din mening bør være til stede på sociale internetmedier?
  • Hvad skriver du typisk om i statusmeddelelser?
  • Hvor mange bruger sociale medier uden at være aktive? (foreslået af @klast på twitter)
  • Hvorfor bruger du ikke sociale medier (foreslået af @jonassmith på twitter)
  • Hvordan fordeler forbruget og interessen sig på forskellige områder, fx venskaber, arbejde, produkter, fritid, interesser – hvor meget fylder forbrug/forbrugeren i fht. “borgeren” i brugen af sociale medier (foreslået af bl.a. @lolula og @claus på Twitter)
  • Hvad får dig til at bruge sociale medier? (foreslået af bl.a. @jenskaaberpors og @grann på twitter)

Du må meget gerne dele dit forslag til spørgsmål eller temaer her i bloggen. Lars og jeg samler sammen og bearbejder forslag efter påsken. Tak for din hjælp – og håber vi sammen kan få stillet nogle gode spørgsmål.

Tags: , , ,

Kategoriseret som: , ,